kuvat ja www

 
sisältö
 

 

 

 

Kuva lisätään HTML-tiedostoon komennolla <img> ja komennon sisään tulevalla attribuutilla src, jonka arvona voi olla joko tiedostonimi tai URL-osoite (siis: <img src="tiedostonimi"/"URL">). Hakemistopolku on oltava oikein eikä lainausmerkkejä saa unohtaa. <img>-komennolla ei ole lopetuskomentoa.

Kuva tulee näkyviin selaimessa siihen paikkaan, johon se on HTML-dokumentissa sijoitettu. Kuvakomennon sisällä voi käyttää alla lueteltuja attribuutteja, joista src on ainoa pakollinen. Alt, width ja height olisi kuitenkin aina hyvä lisätä img-komentoon. Muita voi käytää tarpeen mukaan. Attribuuttien keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä; pääasia on, että ne sijoitetaan img:n jälkeen, mutta < > -merkkien sisään.

alt="kuvateksti"
Jos selain ei pysty näyttämään kuvaa, se näyttää tilalla lainausmerkkien sisään kirjoitetun selitystekstin eli alt-tekstin. Netscapen ja Microsoftin selainten nelosversioissa alt-teksti tulee näkyviin, kun hiiriosoitin on kuvan päällä. Vanhemmissa versioissa alt-tekstiä sitävastoin ei näy silloin, kun selain pystyy näyttämään kuvan.
align=top/middle/bottom/right
Tällä attribuutilla määritellään kuvan sijainti suhteessa tekstiin.
height="pikseliluku", joka ilmoittaa kuvan korkeuden (voi olla myös muu kuin kuvan todellinen korkeus)
width="pikseliluku", ... kuvan leveyden ...
border="pikseliluku", jolla määritellään reunuksen paksuus kuvassa, joka sisältää linkin. Sivun esteettistä ulkoasua ajatellen kannattaa usein määritellä border="0".
hspace="pikseliluku", jolla määritellään horisontaalinen tyhjä tila, joka halutaan kuvan ympärille
vspace="pikseliluku", ... vertikaalinen tyhjä tila ...
usemap= kuva on interaktiivinen, määrittelee käytettävän kuvakartan
ismap= määrittelee vanhemmantyylisen interaktiivisen kuvan
src="tiedostonimi"/"URL" eli tiedosto tai osoite, josta kuva haetaan

esimerkkejä kuva-attribuuttien käytöstä

 


 

 

 
linkkejä lähteet videokuva gif-animaatiot klikattavat kuvat kuvan lisääminen mistä kuvia? taustakuva kuvien koko kuvaformaatit bittikartta- ja vektorikuvat kuvituksen suunnittelu tekijänoikeudet etusivu