IMG-komennon sisällä käytettäviä attribuutteja ja muita esimerkkejä

esimerkkikuva <... align=top> Tällä attribuutilla teksti alkaa kuvan yläreunan tasolta ja rivin loputtua teksti hyppää kuvan alapuolelle ja jatkuu normaaliin tapaan. esimerkkikuva<... align=middle > Nyt tekstin alareuna on samalla tasolla kuvan keskikohdan kanssa. Rivin loputtua teksti hyppää kuvan alle ja jatkuu normaaliin tapaan.
esimerkkikuva<... align=bottom> Tällä attribuutilla teksti alkaa kuvan alareunasta siten, että kuvan alareuna ja tekstin alareuna ovat samalla tasolla. esimerkkikuva<... align=left > Tämä attribuutti saa aina kuvan siirtymään selaimen vasempaan laitaan ja tekstin kiertämään kuvan oikeaa puolta. Nyt kuvan viereen mahtuu enemmän kuin yksi rivi tekstiä. Teksti kiertää oikealla puolella kuvan loppuun asti ja jatkuu sitten normaalisti. Jotta teksti ei alkaisi heti kuvan reunasta, kannattaa komentoon lisätä tyhjää horisontaalista tilaa (tässä: <... hspace="20">. Ulkoasusta tulee siten paljon huolitellumman näköinen.
esimerkkikuva <... align=left hspace="20" vspace="20"> Tässä on horisontaalin tilan lisäksi määritelty kuvan ympärille 20 pikseliä vertikaalista tilaa, jota tulee sekä kuvan ylä- että alapuolelle. Teksit alkaa nyt ylempää kuin kuva. Kuvan alareunan ohitettuaan teksti siirtyy vasta 20 pikselin jälkeen kulkemaan normaalisti. esimerkkikuva <... align=right> Tämä attribuutti saa aina kuvan siirtymään selaimen oikeaan laitaan . Teksti kiertää vasemmalla puolella kuvan loppuun asti ja jatkuu sitten tavalliseen tapaan. Teksti tasautuu normaalisti vasemmalle ellei sitä kappalekomennossa määritellä tasautumaan oikealle
<p align=right> (ratkaisu, jolle joissain tapauksissa saattaa olla käyttöä). Myös tässä esimerkissä on kuvan ympärille lisätty vaakasuuntaista tyhjää tilaa <... hspace="20">
esimerkkikuva Silloin kun kuva on sijoitettu vasempaan reunaan align-attribuutilla, voi kuvaa
kiertävän tekstin katkaista halutusta kohdasta komennolla <br clear=left>. Komennon jälkeinen teksti siirtyy kulkemaan normaalisti kuvan alapuolelle.

esimerkkikuva Jos kuva on määritelty oikealle, on vastaava komento tällöin <br clear=right>. Tästä
katkesi teksti ja siirtyi kuvan alapuolelle.

Vastaavassti komennolla <br clear=both> teksti siirtyy alaspäin kunnes kummassakaan reunassa ei ole kuvaa.

esimerkkikuva <... align=right width="44" height="43"> Kuvakomentoon on tässä lisätty leveys- jaa korkeus -attribuutit, jotka ovat puolet kuvan todellisesta koosta.

 

takaisin edelliselle sivulle