kuvat ja www

 
sisältö
 

 

 

 

Lukijoiden tottumukset ovat muotoutuneet kuvallisiksi viime vuosikymmenen aikana. Myös www-julkaisussa kuvallisuus on nykyisin tärkeä tekijä, ja yhteyksien nopeutuessa sen merkitys kasvaa koko ajan. Kuvien tehtävänä on välittää tunnelmia tai tietoa.

Kuvituksen suunnittelu on osa sivuston ulkoasun kokonaissuunnittelua, jonka tulisi tapahtua rinnan sisällönsuunnittelun kanssa. Ammattimaiselta www-julkaisulta edellytetään yhtenäistä ulkoasua. Tämä tarkoittaa sitä, että sivujen graafinen ilme teksteineen, väreineen ja kuvineen on samantyylistä kaikilla sivuilla. Tietenkään sivujen ei tarvitse olla samanlaisia, mutta vaihtelu on viisainta toteuttaa yhtenäisen tyylin ja ulkoasun puitteissa, jotta lukija hahmottaisi sivuston yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yhtenäinen kuvakieli voidaan helposti rakentaa jonkin metaforan tai teeman ympärille. Metaforaksi valitaan esim. tietty ympäristö, aikakausi tai symboliikka. Tarkoituksena on auttaa lukijaa hahmottamaan sivusto ja helpottaa hänen liikkumistaan sivuston parissa tarjoamalla hänelle tuttu toimintaympäristö vertauskuvan muodossa (esim. huvipuisto). Metaforan on oltava yksinkertainen, johdonmukainen ja lukijoille tuttu. Metaforan on www:ssä mielellään ylitettävä myös kielen ja kulttuurin raja-aidat. Kun sopiva metafora on valittu, voidaan pääkuvan lisäksi käyttää metaforan osia kuvaamaan sivuston osia (esim. metaforan osia käytetään sivuston ikoneina).

Kuvien ja niiden tyylin on sovittava yhteen julkaisun asiasisällön kanssa. Juhlava asiatyyli vaatii luonnollisesti seurakseen arvokkaalta näyttävän kuvituksen, humoristinen esitys humoristisen kuvituksen jne. Lisäksi kuvien suunnittelussa on otettava huomioon kohderyhmä ja sen mieltymykset. Nuorille suunnattu julkaisu poikkeaa sekä sisältönsä että ulkoasunsa puolesta vanhemmille ikäryhmille tarkoitetusta julkaisusta. Elämyksiä ja viihdettä etsivät surffaajat odottavat löytävänsä sivuilta näyttäviä kuvia ja erikoisefektejä. Tietoa etsivät verkon käyttäjät sen sijaan saattavat ärsyyntyä turhista kuvista, koska ne hidastavat merkittävästi sivujen latautumista. Pitkiä tekstimassoja sisältävillä sivuilla kuvituksen voi jättää niukemmaksi. Pelkkää tekstiä sisältävä sivu on kuitenkin ikävystyttävä, ja sitä paitsi kuvat voivat toisinaan kertoa asian tekstiä havainnollisemmin ja tehokkaammin. Kuvat myös ankkuroivat tekstin aikaan ja paikkaan ja auttavat siten tekstissä esitetyn tiedon omaksumisessa. Lisäksi kuvien avulla voidaan luoda myönteinen ja vastaanottavainen mielentila uuden asian oppimiselle. Tietoa välittävät kuvat ovat yleensä yksinkertaisempia kuin tunnelmakuvat. Silloin kun sivuille halutaan mahdollisimman laaja lukijakunta, on pakosti vältettävä turhaa kuvitusta, koska tällöin on otettava huomioon kaikenlaisia selaimia ja tietokoneita käyttävät lukijat.

 

 


 

 

 

 
lähteet videokuva gif-animaatiot klikattavat kuvat kuvan lisääminen mistä kuvia? taustakuva kuvien koko kuvaformaatit bittikartta- ja vektorikuvat kuvituksen suunnittelu tekijänoikeudet etusivu