kuvat ja www

 
sisältö
 

 

 

 

WWW:ssä tällä hetkellä käytetyt kuvaformaatit ovat bittikarttagrafiikkaan perustuvat Gif ja Jpeg (Jpg). Selain ei osaa näyttää muita kuvamuotoja. Mikäli muita formaatteja käytetään www-sivulla, tarvitaan niiden esittämiseen ns. plug in -apuohjelma, jonka kuvan esittäjän tulisi tarjota. Netscapen ja Microsoftin myöhemmin tänä vuonna julkistamat selainten viitosversiot tuovat mukanaan vektorigrafiikkaan perustuvan kuvaformaatin.

Gif-formaattiin liittyvät lisenssiongelmat ovat tuoneet käyttöön toistaiseksi vielä harvinaisen kuvamuodon PNG:n (Portable Network Graphics). Gif-formaatti on alkujaan CompuServen kehittämä ja Gif-tallennuksessa käytetty pakkausalgoritmi LZW (Lempel-Ziv-Welch) Unisysin omistama ja vuonna 1985 patentoima. Vuoden 1995 alussa CompuServe ja Unisys ilmoittivat, että ne ryhtyisivät perimään lisenssimaksuja gif-formaattia käyttäviltä ohjelmien tekijöiltä. Tämä johti uuden tiedostoformaatin - PNG:n - määrittelyyn. Patentoimattoman public-domain -tyyppisen PNG:n on arveltu korvaavan Gif-formaatin. PNG.ssä yhdistyvät Gif:n ja Jpeg:n parhaat ominaisuudet. Uusia ominaisuuksia Gif-muotoon nähden ovat Truecolor väriavaruus (48 bittiin asti), harmaaskaala (16 bittiin asti), gammma-asetus ja 8 bittinen alfakanava.

gif (Graphics Interchange Format) on kuitenkin yhä yleisimmin käytetty kuvaformaatti www:ssä. Gif-kuville löytyy tuki kaikilta tärkeimmiltä laitteistoilta. Gif käsittelee indeksoituja kuvia 8 bittiin asti (värejä max. 256). Gif-formaatin käyttämä pakkausalgoritmi LZW ei hävitä kuvasta informaatiota, vaan pakattu kuva on yhtä hyvälaatuinen kuin alkuperäinen. Keskimääräinen pakkaussuhde on 1:4. LZW-pakkausalgoritmi toimii siten,että kuvassa olevat laajat väripinnat pakataan pienempään kokoon; mitä pidempiä saman värin horisontaalisia juoksuja ja yhtenäisiä värialueita kuva sisältää, sitä tehokkaammin se pakkautuu. Gif-formaattia kannattaa käyttää viivapiirustuksissa, kirjasimissa ja kaavakuvissa. Se ei sovellu värikkäille valokuville eikä voimakkaasti varjostetuille kuville, koska niissä sävyjen vaihtelu on runsasta. Koska Gif-kuvat voivat sisältää maksimissaan 256 väriä, rasteroituvat valokuvat (sis. miljoonia värejä) Gif-kuviksi muunnettuina heikkotasoisiksi versioiksi. Sitä paitsi valokuvat eivät edes pakkaudu tehokkaasti Gif-tiedostoiksi, koska valokuvissa ei ole pitkiä samanvärisiä horisontaalisia juoksuja, vaan värit vaihtuvat vaakalinjoilla jatkuvasti.

Gif87a oli alkuperäinen formaatti; 89a on tuonut mukanaan joukon uusia piirteitä: 1) läpinäkyvyyden, joka mahdollistaa suorakaiteenmuotoisista kuvista luopumisen 2) lomitetun kuvan eli vähittäisen latautumisen 3) monikehyskuvan, joka tekee animaatiot mahdollisiksi.

gif ja lomitettu kuva (interlacing)
Normaali gif-kuva laatautuu näytölle tallennustavan mukaisesti eli yläosasta kuvan alaosaan. Gif 89a -formaatissa voidaan haluttaessa tallentaa kuva lomitettuna, jolloin se latautuu ruudulle aluksi heiikompilaatuisena ja tarkentuu sitten vähitellen. Etuna on se, että katsoja saa nopeammin käsityksen kuvasta, vaikka sinällään kuvan latautuminen ei ole yhtään sen nopeampaa kuin tavallisen gif-kuvan.

Interlaced-toimintoa kannattaa käyttää suuria kuvia tallennettaessa, jotta selailija ei kyllästy kuvia odotellessaan. Kuvan tallentaminen lomitettuna lisää jonkin verran tiedostokokoa.

gif ja läpinäkyvyys (transparency)
Gif 89a -kuvissa yksi väri voidaan määritellä läpinäkyväksi. Selain, joka tukee 89a-formaattia näyttää kaikki tuon värin pikselit läpinäkyvinä sallien taustavärin tai taustakuvan tulla esiin. Läpinäkyvyys koskee siis yhtä ainoaa väriä; ei edes sellaisia pikseleitä, jotka ovat lähestulkoon saman värisiä.Ominaisuus mahdollistaa suorakaiteenmuotoisista kuvista luopumisen. Kannattaa varmistua siitä, ettei läpinäkyväksi määriteltyä väriä ole sellaisissa kohdissa, joita ei haluta transparenteiksi. Jos esim. on tarkoitus määritellä taustaväri läpinäkyväksi, on syytä varmistaa, ettei tuota väriä ole itse kuvan sisällä - muuten kuvaan tule ikävännäköisiä aukkoja.

Tallennus gif-muotoon tapahtuu valitsemalla tallennusmuodoksi GIF-CompuServe. Tiedostopääte on on aina .gif.

jpeg-formaatti (Joint Photographic Experts Group) on toinen yleisesti www:ssä käytetty kuvien tallennusmuoto. Toisin kuin Gif-kuvissa jpeg-tallennuksessa käytetty pakkausalgoritmi JPEG DCT (Discrete Cosine Transform) on informaatiota kadottava. Jpeg-muotoon tallennettaessa kuvista poistetaan pienimpiä yksityiskohtia, jolloin kuva pakkautuu todella tehokkaasti. Tämä antaa mahdollisuuden laittaa www-sivuille suuriakin kuvia. Jpeg-formaatissa kuvat tallentuvat aina maksimivärimäärällä (24 bittisinä / n. 16 milj. väriä). Näytöllä kuvat näkyvät niin hyvin kuin katsojan laitteisto sallii. Jpeg-formaatti sopii suurten valokuvien ja muiden realististen kuvien tallennusmuodoksi, mutta ei pienille kuville eikä viivapiirroksille.

Jpeg-formaatissa pakkaustehon voi määritellä itse; mitä suurempi pakkausteho sitä pienemmäksi kuvan tiedostokoko kompressoituu ja sitä nopeammin kuva latautuu, mutta toisaalta sitä enemmän kuvasta myös katoaa informaatiota. Optimaalinen suhde kuvatiedoston koon ja kuvan laadun välillä löytyy parhaiten kokeilemalla. Jpeg-formaatissa käytetty pakkausalgoritmi on aina informaatiota kadottava, vaikka eroa alkuperäiseen kuvaan ei vältttämättä pienimmillä pakkaustehoilla silmä erotakaan (ainoastaan tiedostokoko on pienentynyt).

Jpeg-kuvissa läpinäkyvän värin määrittely ei ole mahdollista kuten gif-kuvissa, eikä jpeg-kuvista voi myöskään tehdä animaatioita. Sen sijaan jpeg-kuvat voidaan määritellä latautumaan näytölle asteittaisesti (progressive Jpeg kuten interlaced gif-kuvissa). Ominaisuus lisää hieman tiedostokokoa.

Kuvat tallennetaan (save as) jpeg-muotoon valitsemalla tallennusmuodoksi JPG-JPEG-JFIF Compliant. Jpeg-kuvien tarkennin on aina .jpg.

 


 

 

 

 
linkkejä lähteet videokuva gif-animaatiot klikattavat kuvat kuvan lisääminen mistä kuvia? taustakuva kuvien koko kuvaformaatit bittikartta- ja vektorikuvat kuvituksen suunnittelu tekijänoikeudet